Casa > Exposició > Contingut

Plegat acumulador calefacció tecnologia

1, baixa calor i consum de vapor. Eliminatòries de escalfador tradicional tanc que el líquid viscós és un tipus de transferència de calor per convecció natural, el coeficient de transmissió de calor és molt baixa. A causa del foc, temperatures d'aigua freda són alts, sovint amb grans quantitats de vapor estan exclosos. També a causa de líquids a temperatura de la superfície de calefacció és massa alt, encallats durant molt de temps al tub d'altes temperatures i classificar fàcilment i reunits en les superfícies de intercanviador de calor, fàcils Coke, seriosament impedeixen la transferència de calor, també afecta l'eficiència de transferència de calor.

2, el procés de calefacció no és econòmic. Quan només cal abocar una petita quantitat de líquids viscosos, però també al tanc calefacció líquids viscosos de tot, la calor és el nombre de vegades el volum, de manera que una gran quantitat de vapor feia sense treballar dur.