Casa > Exposició > Contingut

Principi laborable de tanc

1, tancs de la radial "intercanviador amb film calenta vòrtex" a la part inferior del tanc, Calefacció tubs mitjà (vapor), Cheng Neide flux de canonada de líquids de closca, succió Shell Oil directament connectant el tanc els mitjans de comunicació.

2, en l'intercanviador de calor vapor entrada de vàlvula de control de temperatura, per sonda tèrmica detecció de temperatura de sortida de líquid viscós controlat bescanviadors de calor de la boca de vapor entrada vapor, per tal d'assegurar que la constant de temperatura líquid enganxós.